Kaca Lazarevic

Director
KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE

Kaca Lazarevic

Director
KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE

Biography

Kaća Lazarević, dipl.pravnik, osnivač prve agencije za promet nepokretnosti “ALKA” registrovana 1989. godine u Beogradu, sada suvlasnik agencije “KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE” koja je pravni sledbenik agencije “ALKA”. Na tržištu nekretnine prisutna preko 30 godina. Član je NUPS-a od 2012.  godine, bila je aktivni član je NUPS-a od 2012.godine.

Poseduje sertifikat CREA – level 1, certification in Real Estate Assessment izdat od strane Akademije za bankarstvo I finansije čiji je osnivač Narodna banka Srbije izdat 17.12.2010.godine.

Poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu za za posrednike u prometu I zakupu nepokretnosti –  licencu br. 371 Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 20.01.2015.godine

Kao stručnjak za tržište nekretnina ima svoja redovna gostovanja na svim TV stanicama a takođe je prisutna I u štampanim medijima gde komentariše stanje na tržištu nekretnina.

Kao član NUPS-a angažovana je u okviru Edukativnog odbora na prezentaciji Zakona o stanovanju i održavanju zgrada kao I Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u okviru edukativnog programa “Procena vrednosti nepokretnosti”.

Aktivni je član Rotary organizacije u Srbiji preko 30 godina.

Član je kluba Prve žene Srbije kao neko ko je specijalizovan za tržište nekretnina.

Na zahtev radne grupe Svetske banke radila je izveštaje o tržištu nekretnine.

Agencija “KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE” D.O.O. se nalazi na listi sedam vodećih banaka u Srbiji kao agencija koja ima ovlašćenog procenitelja sa licencom za vršenje procene vrednosti nepokretnosti.

Agencija  je upisana i u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja – građevinarstvo – procena vrednosti I stanja objekata od 15.06.2016.godine.

Kaća Lazarević, diplomirani pravnik, sa višegodišnjim iskustvom pruža i konsultantske uslue iz oblasti tržišta nekretnine za pravna i za fizička lica.

All sessions by Kaca Lazarevic